۲۷ دی, ۱۳۹۵

برگزاری نشست تخصصی با مجمع امور صنفی استان گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی […]