۲۲ دی, ۱۳۹۹

کنفرانس ویدئویی دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ ویدئو کنفرانس دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور به […]