کارگروه دستگاه های نظارتی و ستادی

۲۷ آبان, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های نظارتی و ستادی در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های ستادی و نظارتی برگزار شد. در ابتدای جلسه معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد […]