کارگروه تخصصی علمی وآموزشی

۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه‌ دستگاه‌های علمی و آموزشی در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های علمی و آموزشی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی از […]