۱۵ شهریور, ۱۳۹۵

اصلاح‌گر باید خود صالح باشد.

معاون امربه‌معروف دولت بر مردم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در نخستین نشست هم‌اندیشی با دبیران شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر نهادهای […]