۲۲ دی, ۱۳۹۹

نشست دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان گلستان

نشست دبیرستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان با معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری در خصوص تشریح وظایف و رویکردهای جدید ستاد و راه های تعامل […]