مرکز وکلای قوه قضاییه استان گلستان

۱۲ بهمن, ۱۳۹۹

انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه فی ما بین ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان گلستان با مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان

۱۹ آذر, ۱۳۹۹

ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مرکز وکلای قوه قضاییه استان گلستان تفاهمنامه همکاری منعقد خواهند کرد

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در جلسه­ی بررسی پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین ستاد و مرکز وکلا قوه قضاییه […]