۳۱ خرداد, ۱۳۹۵

برگزاری ۷۲ هزار نفر ساعت آموزش ویژه ضابطین قضائی

محمد یوسف حسنی، معاون سازمان‌های قضایی و نظامی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان، در سومین جلسه شورای معاونین این ستاد که در بیت […]