۲۶ مهر, ۱۴۰۰

برگزاری مجمع فصلی دبیران دستگاه های اجرایی

مجمع فصلی دبیران دستگاه های اجرایی استان در کارگروه های تخصصی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. یه گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی ازمنکر استان […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

به مصادیق معروف و منکر باید با رویکرد تخصصی بنگریم

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی استان گلستان هم‌زمان با تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی، تولیدی و صنعتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ستاد […]
۲۷ آبان, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های نظارتی و ستادی در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های ستادی و نظارتی برگزار شد. در ابتدای جلسه معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد […]