مجمع فصلی دبیران دستگاه های اجرایی

۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه‌ دستگاه‌های علمی و آموزشی در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های علمی و آموزشی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی از […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

بانک‌ها به تعهدات خود در قبال بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا عمل کنند.

نشست مجمع فصلی دبیران هم‌زمان با تشکیل کارگروه تخصصی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان […]
۲ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی فنی، زیر بنایی و خدماتی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان

نشست فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم­زمان با تشکیل کارگروه تخصصی فنی، زیر بنایی و خدماتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و […]