۸ بهمن, ۱۳۹۸

قزوهی: نباید بگذاریم بی تفاوتی به بی غیرتی تبدیل شود

کارگاه توانمندسازی کارشناسان قرآن، عترت، نماز و مدیران دارالقرآن های استان گلستان با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و معاون […]