۲۷ آبان, ۱۳۹۹

جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر بانک صنعت و معدن استان گلستان در روز یکشنبه مورخ ۲۶/۸/۹۹ برگزار شد.

در این جلسه وحید پیام نور معاون  اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: تشکیل شورای های امربه‌معروف و نهی […]