شعبه ویژه امربه معروف و نهی از منکر

۱۸ آذر, ۱۳۹۷

تاسیس شعبه ویژه امربه معروف در آزادشهر

دادستان شهرستان آزادشهر درجلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با حضور مسئولین استانی ستاد، گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی برابر […]