بیش از 70 شهید برای هر صندلی

15 شهریور, 1395

اصلاح‌گر باید خود صالح باشد.

معاون امربه‌معروف دولت بر مردم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در نخستین نشست هم‌اندیشی با دبیران شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر نهادهای […]