۲۶ دی, ۱۴۰۰

احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان اعطا شد

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان احکام شورای امر به معروف اداره کل ورزش و جوانان استان با […]
۲۷ دی, ۱۳۹۹

معارفه و اهدای احکام شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل آموزش پرورش استان گلستان

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از مکر استان گلستان؛ در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره […]
۲۲ دی, ۱۳۹۹

وضعیت نگران‌کننده خلیج گرگان

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر ستاد استان گلستان؛ در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضاء شورای امربه‌معروف و نهی از منکر […]
۲۲ دی, ۱۳۹۹

معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر مدیریت […]