۱۵ دی, ۱۳۹۹
شهید سلیمانی

خدمت به مردم مطالبه ستاد از دستگاه ها

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف ونهی از منکر استان گلستان در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل […]