امر به معروف استان گلستان، بازدید، ستاد شهرستان، شورای علی آباد کتول، بازرسی از ستاد شهرستان، امام جمعه علی آباد،

20 آبان, 1397

بازرسی از ستاد شهرستان علی آباد کتول

کارگروه بازرسی ستاد امر‌‌به‌معروف شهرستان‌های گلستان در روز یکشنبه ۲۰/۸/۹۷ با حضور در شهرستان علی‌آباد از ستاد این شهرستان بازدید کردند. همزمان با این بازرسی، نخستین […]