امر به معروف استان گلستان، بازدید، ستاد شهرستان، شورای علی آباد کتول، بازرسی از ستاد شهرستان، امام جمعه علی آباد،

۲۰ آبان, ۱۳۹۷

بازرسی از ستاد شهرستان علی آباد کتول

کارگروه بازرسی ستاد امر‌‌به‌معروف شهرستان‌های گلستان در روز یکشنبه ۲۰/۸/۹۷ با حضور در شهرستان علی‌آباد از ستاد این شهرستان بازدید کردند. همزمان با این بازرسی، نخستین […]