اداره کل ثبت‌اسناد و املاک ، یاسر قزوهی

13 دی, 1395

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل تأمین اجتماعی گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی […]
12 دی, 1395

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر ثبت‌اسناد و املاک گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی […]