سمت
دبیر ستاد
معاون اجتماعی و مطالبه گری
معاون رسانه، فرهنگ سازی و آموزش
کارشناس اجتماعی و مطالبه گری
کارشناس اجتماعی و مطالبه گری
مسئول دفتر دبیر و روابط عمومی
مسئول دبیرخانه
مسئول حسابداری
مسئول پژوهشکده
نام و نام خانوادگی
یاسر قزوهی
وحید پیام نور
مریم سادات حسینی
سعید باقر سمنانی
مرتضی حسینی نژاد
مجید عرب عامری
محمد شریعتی
سحر پایدار
محمدمهدی قزوهی

کارکنان ستاد

بازرسان امر به معروف و نهی از منکر گلستان

 
جناب آقای کوروش احمدیان شالچی
جناب آقای محمد هادی رستاقی
جناب آقای حسین ضمیری
جناب آقای محمد زمان مقدس زاده
جناب آقای محمدرضا کشاورز فرج خواه
سرکار خانم سپیده سپهری
جناب آقای محمد زوار
سرکار خانم فرزانه کتولی نژاد
جناب آقای مهران ذبیحی
جناب آقای محمد شریعتی
جناب آقای مجید عرب عامری
جناب آقای سید جواد نجات
جناب آقای یاسر قزوهی
جناب آقای وحید پیام نور
جناب آقای سعید باقر سمنانی
جناب آقای حسین ارجونی
جناب آقای محمدرضا پیری
جناب آقای محمد نظری
حوزه تخصصی

مانیتورینگ و ارزیابی، امکان سنج اجرا
ایده ساز و ایده پرداز، مانیتورینگ و ارزیابی،
ایده پرداز، ایده ساز،کارشناس GOs و NGOs، فضای مجازی وit
ایده پرداز، کارشناس اجرا و ارزیاب اجتماعی و NGOs
ایده پرداز، کارشناس اقتصاد و صنعت
طرح و ایده، کارشناس رسانه و فرهنگ
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حافظ کل قرآن،دکترای ادبیات عرب،ایده پرداز مذهبی،
کارشناس ستاد ساماندهی جوانان
کارشناس استانداری،کارشناس ارشد جامعه شناسی
مدیرعامل شرکت تبلیغاتی، رئیس صنف تبلیغات
کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
پژوهشگر برتر کشور و فرهنگی آموزش وپرورش
طلبه حوزه علمیه _ پژوهشگر دینی
روزنامه نگار،کارشناس فرهنگی واجتماعی ، فعال حوزه خانواده
سمت

رئیس اتاق فکر
دبیر اتاق فکر
ارزیاب
ارزیاب اجرایی
ارزیاب اقتصادی
ارزیاب فرهنگی
ارزیاب روانشناسی
ارزیاب قرآنی
ارزیاب NGOs
جامعه شناس
کارشناس تبلیغات
کارشناس فرهنگی
پژوهشگر اجتماعی
پژوهشگر دینی
کارشناس امورزنان وخانواده
نام و نام خانوادگی

یاسر قزوهی
وحید پیام نور
حسین ارجونی
سعید باقرسمنانی
محمد نظری
سپیده سپهری
سوده بلهری ثانی
مهدی محمدی نژاد
قاسم مارزلو
محمدرضابنی النجار
صالح زنگانه
محمد رعیت
علی وطنی
سینا کازرونی
ساره عبدالهی فر

هیئت اندیشه ورز

مدرسین امر به معروف و نهی از منکر

 
سازمان متبوع

مدرسه علمیه رضویه گرگان
دانشگاه گلستان
دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسی آموزش و پرورش
مرکز بزرگ اسلامی شمال
دانشگاه گنبد
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش
حوزه علمیه
هیات مذهبی
حوزه علمیه
آموزش و پرورش
موسسه دیدبان اصل هشتم
حوزه علمیه
دانشگاه علوم پزشکی
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش
حوزه علمیه
دانشگاه گلستان
ستاد استان
دانشگاه کمیل گلستان
ستاد استان
ستاد استان
ستاد استان
تحصیلات

کارشناسی ارشد + سطح ۲
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دکترا
سطح ۵ حوزه
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی
حوزوی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد + سطح ۱
کارشناسی ارشد
مکانیک
سطح ۵
دیپلم
دانشجوی دکترا
ارشد
حوزوی
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد حقوق
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی
نام و نام خانوادگی

علیرضا صمدیاری
بهرام کریمی
نجمه عزیزالهی
مجتبی استیری
نورعلی دیلم
عظیمه مکی آبادی
سید رضا موسوی
علی اکبر قربانی خورشیدی
نقی گرزین
هادی قناد
عباس بیات
محمد زوار
نجیب الله حاجی حسینی
سیدرضا حسینی
محمد نظری
اسماعیل سیجانی
مهدی پارسا مقدم (کریمی)
محمد حکیمی
محمد مهدی رضایی
خلیل علمی
همت مهاجر مازندرانی
سعید باقرسمنانی
محمدرضا پیری
وحید پیام نور
یاسر قزوهی
محمد شریعتی