درباره امر به معروف و نهی از منکر

27 مهر, 1395

قانون حمایت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]
27 مهر, 1395

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

27 مهر, 1395

اجوبه الاستفتائات

27 مهر, 1395

سند راهبردی

27 مهر, 1395

ابلاغیه ضوابط تشکیل و فعالیت

27 مهر, 1395

راهنمای شوراهای دستگاه‌های اجرایی

وظایف عمومی مدیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رؤسای دستگاه‌ها مسئول ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در […]
30 فروردین, 1395
قانون امر به معروف و نهی از منکر

متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]