دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

 

ماده 1 ـ اصطلاحات
قانون: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/ 1/ 1394 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصلاحات بعدی آن
اعضای ستاد: اعضای مصرح در ماده 19 قانون
ستاد: ستاد مرکزی امربه‌معروف و نهی از منکر
دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
شورا: شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر

ماده 2 ـ ستاد برای انجام وظایف قانونی، دارای ساختار اداری اجرایی است. این ساختار به استناد مواد 19 و 20 قانون در سه سطح مرکز، استان و شهرستان تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره می‌گردد. هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد بر عهده دبیر می‌باشد. دبیر ستاد، ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم را تهیه و پس از تائید رئیس ستاد به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رساند.

تبصره 1 ـ ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان در چارچوب قانون، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی اقدام نموده و ستاد استان بر فعالیت ستادهای شهرستانی نظارت می‌نماید.
تبصره 2 ـ احکام رئیس ستاد استان توسط رئیس ستاد و رئیس ستاد شهرستان توسط رئیس ستاد استان صادر می‌شود.
تبصره 3 ـ دبیر ستاد استان و شهرستان به ترتیب توسط رئیس ستاد استان و شهرستان انتخاب و به همان ترتیب با حکم رئیس ستاد و استان منصوب می‌شود.
تبصره 4 ـ در تقسیمات کشوری کوچک‌تر از شهرستان، تشکیل شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان برای انجام وظایف محوله با پیشنهاد ستاد شهرستان و تائید ستاد استان بلامانع است.

ماده 3 ـ اعضای ستاد حداقل سالی سه بار (هر چهار ماه) و استان حداقل سالی چهار بار (فصلی) و شهرستان حداقل سالی شش بار (هر دو ماه) تشکیل جلسه داده و بر اساس آیین‌نامه داخلی، جلسات آن‌ها اداره می‌شود.

تبصره ـ با تشخیص رئیس ستادها در صورت ضرورت جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 4 ـ ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های تخصصی با دعوت از نمایندگان اعضای ستاد و کارشناسان متخصص تشکیل دهد. دستگاه‌های اجرایی و قضایی موظف‌اند نسبت به موارد ارجاعی ستاد بررسی، اظهارنظر کارشناسی و اقدام نمایند.

ماده 5 ـ رؤسای دستگاه‌ها مسئول ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع بوده و موظف‌اند علاوه بر تشکیل شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر سازوکار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به‌عمل‌آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند. ضوابط مربوط به تعیین اعضا، اختیارات و حدود وظایف شوراها توسط رئیس ستاد ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ امکانات و اعتبارات لازم برای اجرایی شدن وظایف و برنامه‌های شوراها توسط واحد متبوع تأمین می‌گردد.

ماده 6 ـ افرادی که در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، توسط اشخاص حقوقی موردتعدی (موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 9 قانون) قرار گیرند، می‌توانند رأساً یا از طریق ستادهای مربوط جهت احقاق حق خود اقدام و ستادها پس از بررسی و احراز صحت مطالب، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌نماید.

ماده 7 ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 10 قانون، مکلف‌اند برنامه اجرایی (آموزش و اطلاع‌رسانی) سالانه خود را در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی ستاد برای فراهم آوردن شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تدوین و به ستاد ارائه دهند.

ماده 8 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای ماده 23 قانون هرسال در موافقت‌نامه بودجه دستگاه‌های اجرایی و قضائی، اعتبارات موردنیاز را منظور می‌نماید.

ماده 9 ـ در اجرای ماده 11 قانون، شعبه یا شعب ویژه قضایی (در دیوان عالی کشور، دادسراها و محاکم) پس از ابلاغ دستورالعمل اختصاص خواهد یافت. اختصاص شعب ویژه در شهرستان‌ها حسب مورد با درخواست رئیس ستاد شهرستان و طی تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده 10 ـ در اجرای تبصره ماده 13 قانون، ستاد قبل از پرداخت دیه، اذن و اختیارات قانونی جهت وصول دیه و خسارات پرداختی به مجنی‌علیه یا ولی وی را اخذ می‌نماید.

ماده 11 ـ دبیرخانه کمیته کشوری موضوع تبصره ماده 15 قانون در ستاد تشکیل می‌گردد. ستاد استان با قید فوریت مستندات مربوط به احراز شهادت یا جانبازی فردی را که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر آسیب جسمی یا جانی دیده است، به دبیرخانه ارسال می‌دارد. کمیته کشوری ظرف 48 ساعت نتیجه بررسی را به شعب ویژه قضایی موضوع ماده 11 قانون ارائه و شعب مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید.

ماده 12 ـ در اجرای تبصره 2 ماده 17 قانون، تفاهم‌نامه‌ای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امربه‌معروف و نهی از منکر، بین قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد می‌گردد.

ماده 13 ـ شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح در چارچوب این قانون با هماهنگی ستاد و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد.

ماده 14 ـ ستاد موظف است با مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها، شاخص‌های عمومی و اختصاصی برای بررسی میزان اهتمام هر دستگاه‌ نسبت به امربه‌معروف و نهی از منکر و میزان تأثیر آن را تهیه و پس از تائید و ابلاغ رئیس ستاد، نسبت به ارزیابی دستگاه‌ها اقدام نماید.

ماده 15 ـ ستاد موظف است میزان عمل به وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر در سطح جامعه را از طریق پژوهش‌های دوره‌ای منظم بر اساس شاخص‌های مدون رصد نماید و بر اساس آن برای ترویج این دو فریضه برنامه‌ریزی کند.

ماده 16 ـ در اجرای بند 10 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، امور حقوقی و قضایی مربوط به اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ماده 17 ـ در اجرای بند 8 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، روش‌های صحیح امربه‌معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری و حدود آن را به‌منظور ترویج و گسترش فرهنگ فریضتین با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مشمول قانون، سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و مراکز دینی برای عموم مردم تدوین و آموزش دهد.

ماده 18 ـ وزارت کشور و استانداری‌ها حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوط درخواست تشکیل جمعیت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متقاضی فعالیت در زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر را به ستاد اعلام و ستاد مرکز و استان حداکثر ظرف مدت یک ماه درخواست دریافتی را بررسی و نتیجه را برای اقدام لازم به وزارت کشور اعلام می‌نماید. وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نتیجه نهایی را به ستاد و متقاضی اعلام نماید.
تبصره ـ ستاد فهرست جمعیت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی را که به تائید نهایی رسیده‌اند، در اختیار مبادی ذی‌ربط قرار می‌دهد.

ماده 19 ـ در اجرای بند 6 ماده 16 قانون، ستاد موظف است نسبت به اقدامات دستگاه‌ها و مراکز موضوع ماده 18 قانون به طرق مقتضی بررسی لازم (حضوری و غیرحضوری) را اعمال نموده و موارد ارتکاب منکر را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ماده 20 ـ دستگاه‌های موضوع ماده 12 قانون مکلف‌اند هر 6 ماه یک‌بار گزارش اقدامات خود را در خصوص آگاه‌سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئونات اسلامی به ستاد ارائه نمایند.

ماده 21 ـ به استناد ماده 16 قانون، ستاد مکلف است به‌منظور گسترش معروف‌ها و زدودن منکرها طرح‌های اجرایی تهیه و تدوین نموده و پس از تصویب اعضای ستاد و ابلاغ رئیس، لازم‌الاجراست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *