برگزاری هفتمین جلسه شورای معاونین

هفتمین جلسه شورای معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ از ساعت ۸ الی ۹ با دستور بررسی و استماع گزارش برنامه‌های ستاد در هفته احیاء امر‌به معروف و نهی از منکر در محل ستاد برگزار گردید.
 

در این جلسه، دبیر ستاد ضمن استماع گزارش اقدامات به‌عمل آمده در هفته احیاء نسبت به جمع‌بندی آن اقدام نموده و از اعضاء جلسه جهت همراهی در ارائه گزارش به ریاست ستاد دعوت به‌عمل آورد.

 

از مباحث طرح شده در این جلسه، عدم ارائه گزارش عملکرد از سوی برخی از دستگاه‌ها و شهرستان‌ها به‌رغم گذشت یک ماه از پایان یافتن هفته احیاء به‌عنوان یک نقطه ضعف طرح شد. بر این اساس مقرر گردید دفتر ودبیرخانه ستاد با حضور در شهرستان‌ها و دستگاه‌های دولتی نسبت به آشنایی هرچه بیشتر ایشان در خصوص تکالیف منتج از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مرکز کوشیده؛ گزارش اقدامات به دبیر ستاد ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *