طرح طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر

طرح طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر

 
طرح طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر؛ ....
 
 

توجه: تکمیل این فرم به منزله پذیرش تعهدنامه داوطلبان گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر است.

 • این‌جانب به‌عنوان عضو داوطلب امربه‌معروف و نهی از منکر در راستای حفظ امنیت اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و با هدف جلوگیری از منکرات باانگیزه عمل به فریضه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر افتخار همکاری و مشارکت در اجرای آن با ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر را دارم با توجه به آشنایی دقیق با اهداف انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر و چگونگی اجرای آن‌که زیر نظر مسئول گروه، متعهد به رعایت اصول ذیل می‌باشم.

  1- با آگاهی کامل از اهداف و دستورالعمل اجرایی گروه، تمامی کوشش خود را برای اجرای صحیح مفاد آن بکار خواهم گرفت.

  2- در تنظیم و ارسال گزارش، موارد قانونی و شرعی را همواره رعایت نمایم.

  3- گزارش را صرفا بر اساس مشاهدات شخصی و با اطمینان کامل تنظیم نموده که پس از طرح در جلسه گروه مربوطه نتیجه‌گیری خواهد شد.

  4- از واگذاری این اختیارات (به هر شکل) به دیگران اجتناب نموده و نهایت دقت را در حفظ و صیانت از مسئولیت واگذارشده اقدام به عمل می‌آورم.

  5- از دخالت در وظایف نیروی انتظامی و هرگونه اعمال قدرت نسبت به متخلفین (خارج از چهارچوب آموزش‌های ارائه‌شده) خودداری می‌نمایم.

  6- گزارش‌ها را به‌روز ومنحصراٌ از طریق مجاری تعیین‌شده به مسئول گروه تحویل، برابر بند 3 از انتشار و انعکاس آن اجتناب می‌نمایم.

  7- موارد فوق را به‌دقت و به‌طور کامل مطالعه نموده و با میل و اراده باطنی در جهت اجرای تکلیف الهی و انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر همکاری و همیاری می‌نمایم.

  8- در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئول مربوطه می‌تواند طبق ضوابط با این‌جانب برخورد نماید.

 • اطلاعات فردی:

 • اطلاعات تحصیلی وشغلی:

 • سوابق ایثارگری:

 • مشخصات معتمد محل زندگی و کار:

 • مدارک مورد نیاز:

 • تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی، نیازمند دو قطعه عکس (4*3)، تصویر شناسنامه و کارت ملی است. با تکمیل این فرم می‌توانید مدارک مورد نیاز را در سایت بارگذاری کنید. در استفاده از منابع سایت و هجم اینترنت مصرفی خودتان صرفه‌جو بوده، از ارسال فایل‌هایی که هجم بیش از 900 کیلوبایت دارند؛ خودداری فرمائید.

 

اهراز هویت انسانی: