یاسر قزوهی ، سازمان اقتصاد و دارایی گلستان

۲۳ آبان, ۱۳۹۵

نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان اقتصاد و دارایی گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی […]