بهمن ۵, ۱۳۹۵

برگزاری نشست تخصصی با رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان

برگزاری نشست تخصصی با رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان، نشستی تخصصی با محمدمهدی کرمانی، رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان در تاریخ ۵ بهمن […]