ژانویه 24, 2017

برگزاری نشست تخصصی با رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان

برگزاری نشست تخصصی با رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان، نشستی تخصصی با محمدمهدی کرمانی، رئیس خبرگزاری ایرنا در استان گلستان در تاریخ ۵ بهمن […]