دسامبر 5, 2016

نشست هم‌اندیشی با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان انتقال خون

در راستای مجموعه نشست‌های هم‌اندیشی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی و اندیشه‌ورز با اعضاء شورای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان انتقال خون استان […]