دسامبر 26, 2016

نشست با دبیرمجمع رهروان امربه معروف گلستان

  در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان، نشستی تخصصی با دبیر مجمع رهروان امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان در تاریخ ۶ دی‌ماه و در محل ستاد امربه‌معروف و نهی از […]