۶ دی, ۱۳۹۵

نشست با دبیرمجمع رهروان امربه معروف گلستان

  در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان، نشستی تخصصی با دبیر مجمع رهروان امربه‌معروف و نهی از […]