یاسر قزوهی، سازمان همیاری شهرداری ها

دسامبر 5, 2016

برگزاری نشست تخصصی با رئیس شورای امربه‌معروف و نهی از منکر جمعیت سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های ستاد، نشستی تخصصی با صلبی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر […]