یاسر قزوهی، سازمان همیاری شهرداری ها

۱۵ آذر, ۱۳۹۵

برگزاری نشست تخصصی با رئیس شورای امربه‌معروف و نهی از منکر جمعیت سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های […]