دسامبر 12, 2016

برگزاری نشست اختصاصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان ثبت احوال

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با دبیران شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های استان، نشستی تخصصی با حضور وفایی مدیر کل ثبت احوال استان و سوسرایی دبیر شورای امربه‌معروف […]