ژانویه 16, 2017

برگزاری نشست تخصصی با مجمع امور صنفی استان گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی با رئیس مجمع امور صنفی استان گلستان در تاریخ ۲۷ دی‌ماه باهدف راه‌اندازی و […]