کارگاه آموزشی، امر به معروف و نهی از منکر

نوامبر 14, 2016

برگزاری کارگاه آموزشی امربه‌معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بهزیستی

  کارگاه آموزشی امربه‌معروف و نهی از منکر در تاریخ ۲۴ آبان و در محل بهزیستی استان گلستان استان گلستان برگزار شد. در این کارگاه یک روزه که با حضور بیش از یکصد نفر از کارکنان ادارت بهزیستی استان و […]