۱۵ شهریور, ۱۳۹۵

برگزاری نخستین نشست هم‌اندیشی با دبیران شوراهای نهادهای اقتصادی، مالی و اعتباری

نخستین نشست هم‌اندیشی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با دبیران شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر بانک‌ها و دستگاه‌های مالی و اقتصادی در […]