هفته امربه معروف و نهی از منکر

16 شهریور, 1395

برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین ستاد

ششمین جلسه شورای معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ از ساعت ۸ الی ۱۰ با دستور همفکری و برنامه‌ریزی در خصوص برنامه‌های هفته […]