شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین ستاد

ششمین جلسه شورای معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ از ساعت ۸ الی ۱۰ با دستور همفکری و برنامه‌ریزی در خصوص برنامه‌های هفته امربه‌معروف و نهی از منکر در محل ستاد برگزار گردید. در این جلسه، دبیر […]