نوامبر 11, 2018

موضوع امر به معروف فقط حجاب نیست

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر علی‌آباد کتول گفت: امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر راه اباعبدالله (ع) است. حجت الاسلام والمسلمین سید علی مهدی نژاد، در نخستین جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر شهرستان علی آباد کتول که متقارن با حضور تیم بازرسی ستاد […]