سپتامبر 5, 2016

برگزاری نخستین نشست هم‌اندیشی با دبیران شوراهای نهادهای اقتصادی، مالی و اعتباری

نخستین نشست هم‌اندیشی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با دبیران شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر بانک‌ها و دستگاه‌های مالی و اقتصادی در سالن جلسات اداره کل بازرسی استان گلستان برگزار گردید. در این نشست که با […]