سازمان تعزیرات حکومتی، یاسر قزوهی

آذر ۲۲, ۱۳۹۵

برگزاری نشست اختصاصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان تعزیرات حکومتی

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با دبیران شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های استان، نشستی تخصصی با آقای تازیکه دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل بهزیستی […]