۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی

آینده ساختنی است فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی فرهنگ و مطالعه یکی از زیرساخت های اصلی جامعه است و قصه گویی می […]