ژانویه 23, 2017

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل دخانیات استان گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی با اداره کل دخانیات استان گلستان در تاریخ ۴ بهمن‌ماه و در محل این […]