سپتامبر 1, 2016

ضرورت توجه به حریم خصوصی

معاون دستگاه‌های نظامی و قضائی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در جمع ضابطین ناحیه مقاومت بسیج گرگان با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه از ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص سخن گفت. محمد یوسف حسنی در این نشست عنوان کرد: […]