۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان در پی حادثه تروریستی مدرسه سیدالشهداء افغانستان

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان، طی بیانیه ای حادثه تروریستی وحشیانه مدرسه سیدالشهدا کابل را محکوم کرد.متن بیانیه به این شرح […]