۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم

احتراما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شروع فرآیند ثبت نام مرحله شهرستانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان گلستان ثبت نام در دو […]