سپتامبر 5, 2016

اصلاح‌گر باید خود صالح باشد.

معاون امربه‌معروف دولت بر مردم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در نخستین نشست هم‌اندیشی با دبیران شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر نهادهای اقتصادی، مالی و اعتباری با اشاره به نزدیکی هفته امربه‌معروف و نهی از منکر […]