امر به معروف و نهی از منکر علی آباد

۲۸ آبان, ۱۳۹۹

ابقاء دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان علی آباد کتول

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان علی آباد کتول، در جلسه ستاد این شهرستان با حضور معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد […]