امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان

۱۵ دی, ۱۳۹۹
شهید سلیمانی

خدمت به مردم مطالبه ستاد از دستگاه ها

به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف ونهی از منکر استان گلستان در جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان

نشست مجمع فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. یه گزارش روابط عمومی ستاد امر­به­معروف و نهی ازمنکر استان […]
۳ آذر, ۱۳۹۹

بانک‌ها به تعهدات خود در قبال بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا عمل کنند.

نشست مجمع فصلی دبیران هم‌زمان با تشکیل کارگروه تخصصی بانک‌ها و بیمه‌های دولتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان […]
۲ آذر, ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی فنی، زیر بنایی و خدماتی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان

نشست فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم­زمان با تشکیل کارگروه تخصصی فنی، زیر بنایی و خدماتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و […]