اداره کل ثبت‌اسناد و املاک ، یاسر قزوهی

ژانویه 2, 2017

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل تأمین اجتماعی گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل تأمین اجتماعی گلستان در […]
ژانویه 1, 2017

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر ثبت‌اسناد و املاک گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی با اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان گلستان در تاریخ ۱۲ دی‌ماه و در […]