اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یاسر قزوهی

دسامبر 12, 2016

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی، نشستی تخصصی با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۲ آذر ماه و […]