جولای 12, 2017

گفتگو با معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد

وظایف معاونت فرهنگ، تحقیقات و آموزش در ستاد چیست؟ وظایف این معاونت به‌خوبی در عنوان آن آمده. مصادیقی از این وظایف؛ پیگیری تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها با موضوع فریضتین و جلسات پرسش و پاسخ با حضور دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، […]
ژوئن 24, 2017
یاسر قزوهی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان

گفتگو با جانشین دبیر ستاد استان گلستان

امربه‌معروف و نهی از منکر را با چه کلماتی توصیف می‌کنید؟ امربه‌معروف را دعوت به خوبی ها و نیکی ها و نهی از منکر را بازداشتن از بدی ها و زشتی ها می‌دانم و به صورت کلی این فریضتین را […]