۲۱ تیر, ۱۳۹۶

گفتگو با معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد

وظایف معاونت فرهنگ، تحقیقات و آموزش در ستاد چیست؟ وظایف این معاونت به‌خوبی در عنوان آن آمده. مصادیقی از این وظایف؛ پیگیری تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها […]
۳ تیر, ۱۳۹۶
یاسر قزوهی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان

گفتگو با جانشین دبیر ستاد استان گلستان

امربه‌معروف و نهی از منکر را با چه کلماتی توصیف می‌کنید؟ امربه‌معروف را دعوت به خوبی ها و نیکی ها و نهی از منکر را بازداشتن […]