۱۱ تیر, ۱۳۹۷

فتوحی: شرایط ادارات برای اقامه امربه معروف و نهی از منکر آماده است

معاون دولت بر مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: شرایط ادارات برای اجرا و اقامه امر به معروف و نهی […]
۱۱ تیر, ۱۳۹۷

قزوهی: رستگاری جامعه در گرو امر به معروف و نهی از منکر است

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت:  رستگاری جامعه ما در گرو انجام و ادای امر به معروف و نهی […]
۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نقش پر رنگ رسانه ها در شناساندن فریضتین به مردم دارند

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: رسانه ها نقش پر رنگ و بی بدیلی در شناساندن امر به معروف […]
۱۴ بهمن, ۱۳۹۵

برگزاری نهمین جلسه شورای معاونین

نهمین جلسه شورای معاونین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ از ساعت ۸ الی ۱۰ در دفتر ستاد برگزار گردید.  دستور کار این جلسه، […]