ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان در پی تقسیمات جدید کشوری، با تشکیل نخستین جلسه شورای اعضاء استان در تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت با تفکیک آغاز به‌کار نمود.

پس از بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز در جلسات بعدی شورای اعضاء، نهایتا این شورا در جلسه مورخه بیست و سوم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و هشت خود با انتخاب اعضاء شورای معاونین، موجب شکل‌گیری رسمی ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان شدند. این ستاد به‌تبع چارت تشکیلاتی ستاد احیاء مرکز، دارای شورای اعضاء و شورای معاونین است.

شورای اعضاء، متشکل از مدیران برجسته استانی است و جلسات آن با ریاست، حضرت آیت‌الله نورمفیدی، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه گرگان و همچنین نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، تشکیل می‌گردد.

شورای معاونین ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان نیزمتشکل از دبیر، رئیس دفتر ستاد (جانشین دبیر)، روابط عمومی و معاونین (معاون فرهنگی ، معاون تشکل‌های مردمی ، معاون سازمان‌های اجرایی ، معاون ادارات و کارخانجات و معاون اداری مالی ) و دفتر امور بانوان بوده که پس از تصویب قانون حمایت از آمرین‌به‌معروف و ناهیان از منکر در تاریخ دوم اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و چهار، دستخوش تغییراتی در عنوان بندی شده است. همچنین عنوان ستاد با حذف واژه «احیاء» به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر تغییر یافت.

  • 8 - 15

ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان گلستان