مدیران ، خود را در معرض امر به معروف قرار دهند.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان

مدیران ، خود را در معرض امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند.

قزوهی در نشست توجیهی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر گفت: یکی از رویکرد های ستاد در حوزه فریضتین، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولین است، که باید با احترام همراه باشد، پیشنهاد این است که همه مدیران، خود را در معرض امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند زیرا این روش باعث ایجاد صمیمیت و صداقت بین کارمندان و جلوگیری از منکر هایی نظیر غیبت در اداره خواهد شد.

نشست توجیهی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر جهت هماهنگی و همسویی اقدامات دستگاه های اجرایی استان، صبح امروز، یکشنبه سوم شهریور ماه ۹۸، با حضور ۵۷ نفر از دبیران دستگاه های اجرایی استان به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در سالن جلسات سازمان همیاری شهرداری ها برگزار شد.

جانشین دبیر ستاد در این نشست با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: می توان مدعی شد که تمام مشکلات کشور به واسطه ترک فریضتین بوده است. وی افزود: متاسفانه در حال حاضر اجرای فریضتین به حکومت و دستگاه های اجرایی محدود شده در حالی که اصل هشتم قانون اساسی این فریضه را در دو بعد برای مردم و یک بعد برای دولت معرفی کرده است. امربه معروف مردم نسبت به هم و مردم نسبت به دولت.

جانشین دبیر ستاد گلستان گفت: ستاد مجری نیست؛ بلکه سیاستگذار است و پرداخت به مصادیق محدودیت سازی برای فریضتین است. ما می خواهیم مردم در همه مسایل و موارد مشارکت کنند و امر به معروف داشته باشند نه تنها چند مورد انگشت شمار. چرا که دین ما، دین بی تفاوتی نیست؛ همه ما مسئولیم در موضوعات پیرامونی.

وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را سخت ترین فریضه الهی دانست و در این باره گفت: امر به معروف تنها فریضه ای است که بین بنده ای با بنده دیگر است وکار در فریضه خیلی سخت تر از فرائض دیگر است چرا که به تعبیر معصوم علیه السلام با این فریضه، فرایض دیگر اقامه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *